Kennisrubriek, Voor klanten

Kennisrubriek: Wat je nog niet wist over portretrecht

Met enige regelmaat ontvangen wij mailtjes van fotografen met vragen over portretrecht. Naar aanleiding daarvan nemen we even een moment om het geheugen op te frissen. Portretrecht betreft de rechten die een geportretteerde heeft met betrekking tot de publicatie van het portret dat van hem is gemaakt. Het portretrecht geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Het is dus voor zowel de fotograaf als voor de geportretteerde van belang dit op voorhand schriftelijk goed te regelen. 

Continue Reading “Kennisrubriek: Wat je nog niet wist over portretrecht”